Dotazníky v ZOOMu

Jak povolit Polls v nastavení

 1. Nejprve bude potřeba si dotazníky v nastavení povolit:
  přihlašte se na této webové stránce: https://zoom.us/
  (v pravém horním rohu kliknete na „SIGN IN“)
 1. V pravém horním rohu kliknete na „MY ACCOUNT“ a poté v levém sloupci na „Settings“.
 1. Rolujete dolů, dokud nenarazíte na položku „Meeting Polls“ (je v části In Meeting (Basic) a kliknete na šedé kolečko (mělo by se vám přepnout na modré).

Vaše nastavení je hotové. Na každém Vašem setkání na ZOOMu (pokud ho budete pořádat Vy) budete mít nově ve spodní liště tlačítko Polls.
(není již třeba opakovaně nastavovat)

Jak vytvořit dotazník na setkání

Na spodní liště byste měli mít ikonku Polls (pokud nemáte, je potřeba si ji povolit v nastavení, viz výše).

Pokud na ikonku kliknete, zobrazí se vám nové okno (viz níže). Kliknete na „Add Question“.

Otevře se vám webová stránka. Kliknete na „Poll“ a poté vpravo na ikonku „+Add Poll“.

V novém okně nejprve do prvního prázdného okénka vyplníte název dotazníku,
poté vytoříte otázku (kliknete na 1. Untitled Question)
a výběr odpovědí (kliknete na Untitled Option 1 atd.).

 • Pokud budete potřebovat více odpovědí, kliknete dole na „+Add Option“.
 • Vpravo nahoře si vyberete, zda mají účastníci vybírat pouze jednu, nebo více možností.
 • Pro přidání další otázky klikntete dole na „+ Add Question“.
 • Pokud mají být odpovědi anonymizované, nechte dole vlevo zaškrtnuté pole „Anonymous“.

Poté kliknete na „Save“.

Webovou stránku můžete vypnout a přejít na ZOOM setkání. V okénku byste měli mít už připravený dotazník.
Kliknete dole na „Launch Polling“.

Pokud budete chtít už ukončit hlasování, kliknete na „End Polling“.

Pro sdílení odpovědí s účastníky kliknete dole na „Share Results“.

Odpovědi si také můžete stáhnout („Download“) nebo zopakovat hlasování („Re-launch Polling“).