JEŠTĚ NĚCO JINÉHO

PRŮBĚŽNÉ ZASÍLÁNÍ TEXTOVÝCH MATERIÁLŮ PRO SAMOSTUDIUM

v předmětu je zapsaný student-mluvčí českého znakového jazyka

 • pokud je vlastní výklad nahrazen textovým materiálem, je vhodné tento materiál zaslat tlumočníkovi, který měl tlumočit v prezenční výuce, aby k němu vytvořil překlad
  (příp. se obrátit na Mgr. Slánskou Bímovou (petra.slanskabimova@ff.cuni.cz; pro vyučující FF UK) nebo na svou kontaktní osobu (pro vyučující mimo FF UK), pokud by z nějakého důvodu tlumočník text nemohl přeložit)
 • toto doporučení se týká pouze materiálů, které mají v distanční výuce nahradit mluvený výklad, jenž by v prezenční byl tlumočený; materiály, které by studenti v prezenční výuce dostávali v textové podobě (včetně doporučené literatury), se běžně nepřekládají (výjimečné případy lze řešit individuálně – po dohodě vyučujícího, studenta, tlumočníka/překladatele a Mgr. Slánské Bímové)

(pás Poskytování materiálů pro vykonavatele služeb)

ZASÍLÁNÍ VIDEOMATERIÁLŮ

 • videa je potřeba nechat otitulkovat; s žádostí o titulkování se můžete obrátit na Mgr. Petru Slánskou Bímovou (petra.slanskabimova@ff.cuni.cz)
 • v případě potřeby lze videa také nechat otitulkovat robotem, více zde

(pás Vizualizace)

KONZULTACE NA DÁLKU

 • ideální je kontaktovat tlumočníka/přepisovatele, který tlumočí / přepisuje v distanční výuce (nebo tlumočil / přepisoval ve výuce prezenční)

  takový tlumočník / přepisovatel již zná obsah předmětu, odbornou terminologii atd., lépe se mu tak bude tlumočit / přepisovat než jeho kolegům
 • pokud by tlumočník / přepisovatel nemohl být k dispozici, kontaktujte Mgr. Slánskou Bímovou (petra.slanskabimova@ff.cuni.cz; pro vyučující FF UK) nebo svou kontaktní osobu (pro vyučující mimo FF UK)

V případě nouze lze využít automatický přepis, ideálně Web Captioner (více o něm v rubrice Titulky)

 • je však třeba počítat s tím, že ačkoli jsou dnešní aplikace s umělou inteligencí již na velmi slušné úrovni, stále nejsou dokonalé, v textu se mohou vyskytovat chyby, nesrozumitelné věty (obzvlášť u odborných témat, kde se objevují termíny nebo jména, které robot nezná)
 • zde doporučuji, aby s Vámi student sdílel svou obrazovku, na které bude mít kromě vašeho videa i přepis (v řadě komunikačních platforem je toto možné – např. ZOOM, Skype atd., více v rubrice Komunikační platformy
  Vy tak budete mít možnost kontrolovat, zda Vám robot rozumí, a případně něco zopakovat nebo do chatu napsat slovo, které se robotu nedaří identifikovat (časté u jmen nebo odborných termínů)

něco podobného bude mít na svém monitoru student
(a toto také uvidíte, pokud s Vámi bude sdílet obrazovku)

zkušební konzultace v aplikaci ZOOM a WebCaptionerem