DISTANČNÍ KONZULTACE, ATESTACE

TLUMOČNÍK / PŘEPISOVATEL

  • ideální je kontaktovat tlumočníka/přepisovatele, který Vám tlumočí / přepisuje v distanční výuce (nebo tlumočil / přepisoval ve výuce prezenční)

    takový tlumočník / přepisovatel již zná obsah předmětu, odbornou terminologii atd., lépe se mu tak bude tlumočit / přepisovat než jeho kolegům
  • pokud by tlumočník / přepisovatel nemohl být k dispozici, kontaktujte Mgr. Slánskou Bímovou (petra.slanskabimova@ff.cuni.cz; pro studenty FF UK) nebo svou kontaktní osobu (pro studenty mimo FF UK)

Simultánní přepis na dálku (výuka v angličtině v Google Hangouts, přepis na zvláštním okně v PC)

AUTOMATICKÝ PŘEPIS

V případě nouze lze využít automatický přepis, ideálně Web Captioner (více o něm v rubrice Titulkování)

  • je však třeba počítat s tím, že ačkoli jsou dnešní aplikace s umělou inteligencí již na velmi slušné úrovni, stále nejsou dokonalé, v textu se mohou vyskytovat chyby, nesrozumitelné věty (obzvlášť u odborných témat, kde se objevují termíny nebo jména, které robot nezná)
  • zde doporučuji, abyste s vyučujícím sdílel svou obrazovku, na které budete mít kromě svého videa i přepis (v řadě komunikačních platforem je toto možné – např. ZOOM, Skype atd., více v rubrice Komunikační platformy)

    vyučující tak budete mít možnost kontrolovat, zda mu robot rozumí, a případně něco zopakovat nebo do chatu napsat slovo, které se robotu nedaří identifikovat (časté u jmen nebo odborných termínů)

Něco podobného bude mít na svém monitoru

zkušební konzultace v aplikaci ZOOM a WebCaptionerem