NAMLUVENÝ NEBO PŘEDTOČENÝ WEBINÁŘ

JAK TO MŮŽE VYPADAT? (z pohledu studenta)

PO VYTVOŘENÍ NAMLUVENÉ PREZENTACE

Domluva s tlumočníkem / přepisovatelem

  • ideální je kontaktovat tlumočníka / přepisovatele, který měl tlumočit / přepisovat v prezenční výuce a domluvit se, zda by mohl k prezentaci vytvořit překlad do ČZJ / přepis,
    případně je možné též kontaktovat studenta a domluvit se s ním na dalším postupu
  • v případě tlumočení je ideální namluvená prezentace ve PPT, PPTX či takovém formátu, který umožňuje posouvat slidy
  • tlumočník / přepisovatel se také bude domlouvat se studentem na způsobu sdílení překladu v ČZJ / přepisu
  • v odkazu vpravo lze nalézt další obecná doporučení Ústavu jazyků a komunikace neslyšících
  • vytváříte-li namluvenou prezentaci v ČZJ, je potřeba kromě překladu do ČJ pro slyšící studenty zajistit i přepis překladu pro nedoslýchavé studenty, pokud i tito studenti dochází na výuku

(pro přípravu, domlouvání atd.)