ONLINE PŘEDNÁŠKA

JAK TO MŮŽE VYPADAT? (z pohledu studenta)

Níže jsou tipy k organizaci přednášky, zajištění služeb apod.
Pokud potřebujete spíše technické informace k nastavení ZOOMu v případě, že na přednášce bude student, který na ni má objednaného tlumočníka, přejděte, prosím, sem.

PŘED PŘEDNÁŠKOU

Domluva s tlumočníkem / přepisovatelem a studentem

 • budete na začátku semestru dotázáni studentem / Mgr. Slánskou Bímovou (FF UK) / kontaktní osobou (ostatní fakulty) na formu plánované výuky a zda se bude konat pravidelně
  – ideální je také sdělit, na jaké platformě bude Vaše výuka probíhat, aby se student i poskytovatel služby mohl připravit po technické stránce
 • tlumočník / přepisovatel se také bude domlouvat se studentem na způsobu sdílení tlumočení v ČZJ / přepisu
 • v odkazu vpravo lze nalézt další obecná doporučení Ústavu jazyků a komunikace neslyšících

(pro přípravu, domlouvání atd.)

Poskytování materiálů tlumočníkovi / přepisovateli a studentovi

 • u distanční výuky je to stejné jako u prezenční výuky
  – ideální je materiály předem poslat k přípravě (cokoli budete mít – prezentaci, texty atd.), aby se mohl poskytovatel služby připravit

web ÚJKN – pás Poskytování materiálů

Přidání přepisovatele / tlumočníka do online platformy

 • tlumočník / přepisovatel není přítomen u studenta, všechny služby probíhají „na dálku“, proto je potřeba, aby měl také přístup k online přednášce
 • velmi často odkazy na komunikační platformy přepisovateli posílá student
  v případě ZOOMu, Hangoutu atd. není problém; pokud však plánujete používat MS Teams, je potřeba přepisovatele/tlumočníka přidat do „týmu“
  některé aplikace automaticky generují adresy studentů ze SISu, v tomto případě je potřeba přidat mailovou adresu tlumočníka nebo přepisovatele ručně (student k tomu nemá oprávnění a na jednu adresu je povolen pouze jeden přístup z PC)

BĚHEM PŘEDNÁŠKY

Na začátku přednášky

 • ještě před vlastním výkladem je vhodné zkusit, zda je vše propojeno (Vy – tlumočník / přepisovatel – student) a služba probíhá tak, jak má
 • ideální je se také domluvit s tlumočníkem / přepisovatelem a studentem na formě ohlášení problému, aby se výklad mohl na chvíli přerušit

  u neslyšících studentů-mluvčích ČZJ je vhodnější psaná forma (např. chat, pokud to lze); záleží však na domluvě
 • někteří neslyšící nebo nedoslýchaví studenti nemusí registrovat zvuky ze svého okolí a někteří neslyšící studenti si nemusí uvědomit, že mají ve svém notebooku zabudovaný mikrofon, který je puštěný (někdy je proto potřeba se i na tomto se studentem domluvit)

V průběhu přednášky

 • pravidla pro tlumočení / přepis jsou zde stejná jako u prezenční výuky (více v odkazu vpravo)