ONLINE VÝUKA BEZ SLUŽEB

1. možnost: AUTOMATICKÝ PŘEPIS

Zkusit některou z níže uvedených aplikací

  • Web Captioner: https://webcaptioner.com/captioner nebo na telefonu aplikaci Okamžitý přepis (pouze na Android)
  • více informací o výše zmíněných aplikacích zde (na stránce dole)

2. možnost: ZPĚTNÉ VYTVOŘENÍ PŘEPISU / PŘEKLADU Z NAHRÁVKY

Postup:

1. Domluvit se s vyučujícím na možnosti pořízení zvukového záznamu.

  • může ho vytvořit vyučující, má-li možnost (některé platformy umožňují pořizování záznamu z „meetingu“, např. ZOOM)
  • nebo ho můžete po souhlasu vyučujícího pořídit vy:
    • Windows 10: Start – hledat: Hlasový záznam
    • Mac: aplikace Diktafon
    • telefon: aplikace Záznamník či něco podobného

2. Kontaktovat přepisovatele / tlumočníka, který přepisoval / tlumočil v prezenční výuce.
Pokud by nemohl vytvořit zpětný přepis / překlad, pak poslat záznam Mgr. Slánské Bímové (petra.slanskabimova@ff.cuni.cz; pro studenty FF UK) nebo své kontaktní osobě (pro studenty mimo FF UK).