VLASTNÍ ONLINE VÝSTUP

VLASTNÍ VÝSTUP V ČZJ

pokud budete mít předtočenou „prezentaci“ atd. v ČZJ, je potřeba zajistit překlad pro slyšící spolužáky

  • kontaktujte tlumočníka, který Vám měl na prezenční výuce tlumočit
  • pravidla jsou stejná jako v případě prezenční výuky (více v odkazu vpravo)

pás Poskytování materiálů pro vykonavatele služeb

JAK TO MŮŽE VYPADAT? (z pohledu slyšícího studenta)