ZOOM: přidání přepisovatele/tlumočníka do skupiny

Pozn.: je důležité, aby byl přepisovatel v ZOOMu pojmenován tak, aby jste ho rozpoznali (např. Přepisovatel atd.).

  1. rozdělte studenty do skupin
  1. Přepisovatele/tlumočníka poté můžete buď vyměnit („Exchange“) s někým, kdo je ve skupině spolu s neslyšícím studentem,
  • nebo ho můžete přesunout do skupiny, ve které se nachází neslyšící/nedoslýchavý student.

Pozn.: Pokud jsou skupiny po dvou lidech, je potřeba k neslyšícímu/nedoslýchavému studentovi přiřadit ještě nějakého studenta, protože se přepisovatel/tlumočník aktivity neúčastní – bylo by to tedy, jako kdyby ve skupině byl student sám.