ZOOM: rozdělení studentů do skupin

 1. po vytvoření meetingu klikněte dole na ikonku se 4 čtverci
 1. vyskočí Vám okénko, na kterém si můžete nastavit, kolik skupin chcete vytvořit a zda má ZOOM studenty do skupin přiřazovat random („Automatically“), nebo je přiřadíte ručně („Manually“)
 1. poté se Vám zobrazí okénko, kde uvidíte názvy vytvořených skupin
 • zde můžete skupiny mazat, měnit jejich názvy a také do nich přidávat studenty (pokud jste zvolili ruční přidávání, v opačném případě budou v každé skupině už uvedena jejich jména)
 1. ve spodní části okénka můžete měnit nastavení všech skupin
 • nastavit lze i například, za jak dlouho se skupinky uzavřou, upozornění na blížící se konec atd.
 1. poté klikněte na Open All Rooms v pravém dolním rohu – tím začnete „meeting“ ve skupinách

  studentům se zobrazí toto:
 1. Vy uvidíte okno se skupinami (viz obr. níže), do každé z nich můžete vstupovat a sledovat práci studentů

  (toto prvilegium máte pouze Vy jako vyučující, resp. tvůrce meetingu; studentům toto umožněno není)
 1. máte tu také možnost kliknutím dole na „Broadcast a message to all“ napsat všem skupinám zprávu
 1. červeným tlačítkem skupiny ukončíte a všichni se vrátí zpět do hlavního „meetingu“ (pokud nemáte nastavený čas automatického ukončení)